Шинэ, шилдэг технологи таны эрүүл мэндийн төлөө

Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.

 • 2002 он
  Үүсгэн байгууллагдсан
 • 9
  тасаг
 • > 1550
  оношилгоо
 • 470 нэгж
  тоног төхөөрөмж
 • Алсын хараа

  Таны эрүүл мэндийн төлөө

  Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.

>470
Тоног төхөөрөмж
50+
мэргэжлийн эмч, сувилагч
 • > 15500 иргэн
  Дүүргийн хэмжээнд

ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийт эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ

Харъяаллын болон харъяалалын бус бүсийн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ авагч

Эмчлүүлэгч

эрүүл мэндийн үйлчилгээ авсан тоо

">

         ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

         Таны эрүүл мэндийн төлөө

         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.

         Манай Номун клиник эмнэлэг
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         Манай Номун клиник эмнэлэг
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         Манай Номун клиник эмнэлэг
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.

         Он цагийн хэлхээ

         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         July 26, 2002
         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь үүсгэн байгуулагдав
         JANUARY 24, 2013
         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         NOVEMBER 22, 2013
         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         FEBRUARY 12, 2016
         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         JULY 20, 2016
         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         MARCH 10, 2017
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         AUGUST 24, 2018
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         NOVEMBER 14, 2018
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
         APRIL 17, 2019
         Таны эрүүл мэндийн төлөө
         Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.

         Эрүүл мэндийн зөвлөгөө, мэдээлэл авах

         Номун клиник эмнэлгийн бэлтгэн гаргадаг зөвлөгөө мэдээллийг цаг алдалгүй авах болно.

         Subscribe for the news

         Thank you for subscribing, keep up to date with current events of Nomun clinic hospital.

         Notifications will be sent to your mail.

         Subscribe for the news

         Error sending form

         We apologize for the inconvenience.
         Try again later.

         cooperation

         Please leave your application
         to start working together
         Enter your name
         Enter your phone number
         Enter your e-mail

         cooperation

         Thanks for the message,
         we will contact you soon

         Our manager will contact you shortly
         by phone or email.

         cooperation

         Error sending form

         We apologize for the inconvenience.
         Try again later.