Таны эрүүл мэндийн төлөө

Манай Номун клиник эмнэлэг нь 2002 оноос эхлэн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн хувийн хэвшлийн анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.

Mr. Margad-Erdene
Номун клиник эмнэлэгийн гүйцэтгэх захирал
7 мэргэжилтэн
эмнэлэгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна
 • Mr. Margad-Erdene
  Номун клиник эмнэлэгийн гүйцэтгэх захирал
 • Mr. Margad-Erdene
  Номун клиник эмнэлэгийн гүйцэтгэх захирал
 • Mr. Margad-Erdene
  Номун клиник эмнэлэгийн гүйцэтгэх захирал
 • Mr. Margad-Erdene
  Эмчилгээ эрхлэсэн захирал

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө, мэдээлэл авах

Номун клиник эмнэлгийн бэлтгэн гаргадаг зөвлөгөө мэдээллийг цаг алдалгүй авах болно.

Subscribe for the news

Thank you for subscribing, keep up to date with current events of Nomun clinic hospital.

Notifications will be sent to your mail.

Subscribe for the news

Error sending form

We apologize for the inconvenience.
Try again later.

cooperation

Please leave your application
to start working together
Enter your name
Enter your phone number
Enter your e-mail

cooperation

Thanks for the message,
we will contact you soon

Our manager will contact you shortly
by phone or email.

cooperation

Error sending form

We apologize for the inconvenience.
Try again later.